Media

Wij geven graag zo goed mogelijk inzicht in onze dienstverlening, onze rol in de samenleving en onze organisatie. Aanspreekpunt voor vragen van de pers is info@vhp2.nl, T 040-211 6 222.

Nog geen akkoord over een nieuwe cao DSM | 14 februari 2020

  • DSM heeft nog geen akkoord bereikt over een nieuwe cao. Het chemieconcern gaat eind deze maand weer om de onderhandeltafel zitten met vakbonden FNV, CNV, de Unie en Synergo-vhp.

Volgens vakbond Synergo-vhp pakt het voorstel van de chemiereus nadelig uit voor hogere salarisschalen.

Bezwaar
En dat is volgens de vakbond, die opkomt voor de hogere loonschalen, een struikelblok. "Er wordt onderscheid gemaakt tussen de lagere en de hogere loonschalen", zegt Casper Vaandrager van Synergo-vhp. "Hier maken wij ernstig bezwaar tegen."

Loonstijging
In het voorstel van DSM staat dat de lonen gemiddeld met drie procent stijgen. Voor de hogere salarissen ligt dit onder de drie procent. En dat staat volgens Vaandrager niet in verhouding met de 'prachtige resultaten' die DSM laat zien.

Lees ook: Tegenvallende omzet en winst bij afscheid Sijbesma

Prestatie
Een ander onderwerp van discussie is een prestatieregeling die DSM wil invoeren. Hierbij wordt gekeken naar de resultaten van DSM, de afdeling waar de medewerker actief is en het functioneren van de werknemer. "Wij willen best praten over invoering een dergelijke regeling, maar dan wel in combinatie met een marktconforme loonsverhoging", zegt Vaandrager.

Nieuwe cao
Er is wel enige haast geboden. De oude cao verloopt namelijk op 31 maart. De onderhandelingen gaan op 28 februari verder.

Mini-sabbatical in nieuwe cao Philips | 31 oktober 2019

Eindhovensdagblad 30-10-2019

EINDHOVEN - Even helemaal weg. Betaald. In de nieuwe cao van Philips is opgenomen dat werknemers er van de baas eens in de vijf jaar vijf weken non-stop tussenuit mogen om bij te tanken. Vakbonden juichen het 'welzijnsverlof’ toe. 

Mini-sabbatical

De vakbonden bereikten gisteren met Philips een onderhandelingsresultaat over een nieuwe cao waarin het nieuwe verlof is opgenomen. Jörg Sauer, de vakbeweging voor hoogopgeleid personeel, ziet het mogelijk maken van een betaalde ‘mini-sabbatical als erkenning voor de toenemende werkdruk. ,,Werknemers moeten ook aan zichzelf kunnen denken. Verlof heeft een functie: als je vrij bent, kun je herstellen en jezelf opladen.” Philips zegt met de regeling het belang van een goede werk-privébalans te onderstrepen. 

Loonsverhoging

Naast het welzijnsverlof is onder meer een loonsverhoging van 3,4 procent per 1 juli volgend jaar afgesproken. Daarnaast start Philips het komend jaar een experiment met een opleidingsbudget van maximaal 5000 euro per werknemer. Daarmee wil het gezondheidstechnologiebedrijf tegemoetkomen aan de scholingsbehoefte voor persoonlijke ontwikkeling of verbetering van de eigen positie op de arbeidsmarkt. De looptijd van de cao is van 1 november dit jaar tot en met 31 oktober volgend jaar.

Mopperen

Vorig jaar mopperden de vakbondsbestuurders nog toen Philips onverwacht een in hun ogen mager eindbod voor de lonen neerlegde. Dat was destijds een jaar lang drie procent en daarna 22 maanden twee procent. Op basis van de goede jaarcijfers eisten de bonden toen 3,5 procent. ,,Dit de mooiste cao-regeling in elf jaar”, jubelde Sauer. gisteren. ,,De 3,4 procent loonsverhoging die is overeengekomen, moet ervoor zorgen dat de kloof tussen de gemiddelde Philips-werknemer en de hogere echelons niet groter wordt.” Volgens hem is het cao-resultaat bereikt door een goed samenspel van alle partijen. Dat onderschrijft zijn collega van vakbond De Unie: ,,Het laat zien dat je een mooi Polderland is goeds kunt bereiken”, vindt Koetloe. 

De leden van FNV, CNV, VHP2 en De Unie moeten nog wel instemmen met het onderhandelingsresultaat om de cao definitief te maken. 

FD: Vakbondsleden stemmen in met cao Metalektro | 19 maart 2019

De cao Metalektro is definitief vastgesteld nu ook alle bonden met het in februari bereikte akkoord hebben ingestemd. FNV Metaal en CNV Vakmensen lieten dinsdag weten dat hun leden het resultaat hebben goedgekeurd. De Unie, VHP2 en de werkgevers hadden hun fiat al eerder gegeven.

Het cao-akkoord, dat volgens de bonden voorziet in een gemiddelde loonsverhoging met 3,29% over een periode van dertig maanden, volgde op een lange reeks stakingen bij de metaalbedrijven en hoog oplopende ruzies tussen de onderhandelaars van de bonden en FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hammink-Blueming. Premier Mark Rutte en de voorzitters van vakbonden en werkgeversverenigingen moesten eraan te pas komen om de gemoederen te bedaren.

Dispensatie

De partijen lagen behalve over de hoogte van de lonen principieel met elkaar in de clinch over het openbreken van de loonaanspraken bij bedrijven die in moeilijkheden raken, de 'dispensatie'.  Dezentjé wilde in die situaties af van het veto van de bonden, maar beet uiteindelijk in het zand.

Volgens de FME-voorzitter zelf was dit maar een heel klein punt vergeleken met afspraken over korter werken voor oudere werknemers en de looptijd. Naar haar zeggen stond de reputatie van BV Nederland op het spel. Van de 2200 bedrijven die bij de cao zijn betrokken heeft 30% buitenlandse aandeelhouders. Ook in 2016 ging het cao-traject gepaard met een lange reeks stakingen.

ASML

De metalektro is een van de grootste cao's met 150.000 werknemers. Het is ook een  toonaangevende sector voor de economie, met internationaal actieve bedrijven zoals ASML, VDL Nedcar en Royal IHC.

Verwijzend naar de winstgevendheid van vooral de hightechsector begonnen de bonden met een looneis van 3,5% per 1 juli vorig jaar, maar volgens de FME zijn er ook veel bedrijven in de sector die dat niet kunnen trekken. De onderhandelaars van de werkgevers zwaaiden met grafieken die laten zien dat de lonen in de sector al sinds 2007 bovengemiddeld stijgen.

Korter werken

De verhoging met 3,5% is er wel gekomen, maar pas per 1 februari van dit jaar. Later dit jaar en in 2020 komen daar nog structurele verhogingen van €58 en €116 bij. Een generatiepact stelt werknemers boven de 62 jaar in staat korter te werken met beperkt loonverlies en behoud van alle pensioenrechten. Voorwaarde is dat ook de werkgever ermee instemt. De werkgevers hebben voorts beloofd 3000 uitzendkrachten een vaste baan te geven.

Principe akkoord bereikt Cao Metalektro | 6 februari 2019

Metaalnieuws 1-2-2019

Jörg Sauer onderhandelaar namens de vhp2:  “Dit is een evenwichtig akkoord. Het akkoord doet recht aan de gunstige bedrijfseconomische situatie binnen de sector en de hoge verwachtingen van de werknemers. Het is nu zaak om aan verbeterde arbeidsverhoudingen te werken.”

lees hier het hele artikel https://www.metaalnieuws.nl/principeakkoord-bereikt-over-cao-metalektro/

Vakbonden: Werknemersbelangen niet belangrijk voor metaalwerkgevers: FME blijft cao blokkeren | 9 januari 2019

Op dinsdag 8 januari is er over de metalektro-cao opnieuw een informeel overleg geweest tussen de vakbonden en werkgeversvereniging FME. Daaruit blijkt dat de werkgevers met mooie woorden strooien, maar zonder inhoud. Volgens FNV Metaal, CNV Vakmensen, De Unie en VHP2 blijkt uit de gesprekken heel duidelijk dat werknemersbelangen niet belangrijk zijn voor de metaalwerkgevers. Op belangrijke punten handhaaft de FME namelijk onverkort haar blokkades.

lees hier het volledige persbericht