Media

Wij geven graag zo goed mogelijk inzicht in onze dienstverlening, onze rol in de samenleving en onze organisatie. Aanspreekpunt voor vragen van de pers is info@vhp2.nl, T 040-211 6 222.

Principe akkoord bereikt Cao Metalektro | 6 februari 2019

Metaalnieuws 1-2-2019

Jörg Sauer onderhandelaar namens de vhp2:  “Dit is een evenwichtig akkoord. Het akkoord doet recht aan de gunstige bedrijfseconomische situatie binnen de sector en de hoge verwachtingen van de werknemers. Het is nu zaak om aan verbeterde arbeidsverhoudingen te werken.”

lees hier het hele artikel https://www.metaalnieuws.nl/principeakkoord-bereikt-over-cao-metalektro/

Vakbonden: Werknemersbelangen niet belangrijk voor metaalwerkgevers: FME blijft cao blokkeren | 9 januari 2019

Op dinsdag 8 januari is er over de metalektro-cao opnieuw een informeel overleg geweest tussen de vakbonden en werkgeversvereniging FME. Daaruit blijkt dat de werkgevers met mooie woorden strooien, maar zonder inhoud. Volgens FNV Metaal, CNV Vakmensen, De Unie en VHP2 blijkt uit de gesprekken heel duidelijk dat werknemersbelangen niet belangrijk zijn voor de metaalwerkgevers. Op belangrijke punten handhaaft de FME namelijk onverkort haar blokkades.

lees hier het volledige persbericht

Bonden proberen doorbraak in de metaal te forceren. | 13 december 2018

Bonden proberen doorbraak in de metaal te forceren.
lees hier het artikel uit het FD

FME blokkeert elke oplossing voor cao metalektro | 12 december 2018

Vakorganisaties, waaronder VHP2 in de media. persbericht

FD 5 december 2018 Bonden sluiten cao-akkoord met Signify | 5 december 2018

Lees het artikel hier https://fd.nl/economie-politiek/1280789/bonden-sluiten-cao-akkoord-met-signify

 lees hier het artikel op pdf