Actueel

Wij duiden als VHP2 op deze plek het nieuws en de actualiteit en plaatsen het daarmee in het kader van onze dienstverlening aan onze leden. Wij nodigen onze leden nadrukkelijk uit om op het nieuws te reageren. 

Organisaties spelen in op nieuwe markten waarin producten en diensten in steeds grotere variatie en op grotere schaal worden aangeboden. Fusies, overnames en reorganisaties brengen grote veranderingen teweeg. Dit vereist van medewerkers een grote mate van flexibiliteit, en van ons als vakbeweging aandacht voor de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. In deze rubriek houden wij je graag op de hoogte van het laatste nieuws op dit gebied, nationaal en internationaal.

Nieuws over onderhandelingen binnen ons netwerk van bedrijven zoals: Philips, Philips Lighting, Fokker, Siemens, Stork, ASML, KPN, PostNL en NXP en de sectoren waarin wij actief zijn. De volledige actuele versie van de CAO is terug te vinden bij diensten. collectieve belangenbehartiging, CAO's per bedrijf.


maandag 12 oktober 2020 | 3e onderhandelingsronde Cao Metalektro (Summary English below)

Er is vooruitgang geboekt maar er moet nog veel gebeuren om nader tot elkaar te komen

Tijdens de 3e onderhandelingsronde zijn bewegingen gemaakt om dichter tot elkaar te komen. FME heeft voor het eerst op het ge... lees verder


Contributieverklaring 2020

Je kan de contributieverklaring vinden via https://mijnvhp2.rfxweb.nl/Account/Login

het bij ons bekende emailadres is je inlognaam

Je heb... lees verder


maandag 28 september 2020 | 2e onderhandelingsronde Cao Metalektro (Summary English below)

De kloof tussen onze wens om te investeren in werknemers en de roep van werkgevers om kostenbeheersing blijft groot

Op 23 september is er tijdens de 2e onderhandelingsronde over een nieuwe CAO Metalektro geen enkele voortgang geboekt. De FME ... lees verder


dinsdag 15 september 2020 | Reactie op Troonrede 2020

Investeer in werkgelegenheid, investeer in professionals, investeer in de toekomst

Ontwikkeling van werkgelegenheid gaat de komende jaren voor alles. Het kabinet doet er goed aan in crisistijd juist hierin te investeren, zodat consumenten gel... lees verder


maandag 14 september 2020 | Cao-onderhandelingen Metalektro

Op 9 september begon het overleg tussen de VHP2 en de andere vakorganisaties met de werkgeversvereniging FME over een nieuwe Cao die per 1 december 2020 moet ingaan. Voorafgaand aan het overleg hebben we onze voorstellen met elkaar uitgewisseld.

lees verder


1 van 72  volgende