Actueel

Wij duiden als VHP2 op deze plek het nieuws en de actualiteit en plaatsen het daarmee in het kader van onze dienstverlening aan onze leden. Wij nodigen onze leden nadrukkelijk uit om op het nieuws te reageren. 

Organisaties spelen in op nieuwe markten waarin producten en diensten in steeds grotere variatie en op grotere schaal worden aangeboden. Fusies, overnames en reorganisaties brengen grote veranderingen teweeg. Dit vereist van medewerkers een grote mate van flexibiliteit, en van ons als vakbeweging aandacht voor de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. In deze rubriek houden wij je graag op de hoogte van het laatste nieuws op dit gebied, nationaal en internationaal.

Nieuws over onderhandelingen binnen ons netwerk van bedrijven zoals: Philips, Philips Lighting, Fokker, Siemens, Stork, ASML, KPN, PostNL en NXP en de sectoren waarin wij actief zijn. De volledige actuele versie van de CAO is terug te vinden bij diensten. collectieve belangenbehartiging, CAO's per bedrijf.


donderdag 5 september 2019 | Cao Onderhandelingen Signify

We gaan weer starten met de cao-onderhandelingen bij Signify!

VHP2 stelt een salarisverhoging van 5 % voor 12 maanden voor. Bij een voorgestelde looptijd van 17 maanden (dus tot 31-12-2020) leidt dit tot een inzet van een salarisver... lees verder


maandag 2 september 2019 | Wisseling leiding VHP2

Per 1 september 2019 neemt Casper Vaandrager de functie van directeur ad interim van de VHP2 op zich. Hij volgt daarin Jörg Sauer op die vanaf 2012 de functie van directeur naast zijn werk als belangenbehartiger heeft bekleed.

Casper is sinds 2... lees verder


maandag 26 augustus 2019 | netwerkbijeenkomst Photonics

Door de grote belangstelling is de netwer... lees verder


donderdag 6 juni 2019 | Pensioenakkoord

In deze Q&A’s van de VCP staan de belangrijkste antwoorden op de mogelijke vragen die aan werknemerszijde leven. Vanaf 11 juni as. krijgen alle VHP2 leden een paar da... lees verder


donderdag 23 mei 2019 | Pensioenvoorstel VCP

Op 23 mei 2019 heeft de VCP haar ideeën voor een nieuw pensioenstelsel wereldkundig gemaakt. De VHP2 is bij de totstandkoming van dat voorstel betrokken geweest. De pensioenvisie van de VHP2 vind jelees verder


1 van 62  volgende