Kennisbank

Op deze pagina voorzien we jou van informatie over diverse belangrijke onderwerpen op het gebied van arbeidsovereenkomsten, veelgestelde vragen en het laatste nieuws. Klik op een filter om een onderwerp te selecteren.
Nieuws

Hybride werken? Dat regelen we samen?

‘Hybride werken? Dat regelen we samen. In goed overleg en op een manier die past bij de werknemer en de werkgever.’ Dat is de kern van een nieuw advies van de SER over hybride werken dat wordt aangeboden aan het Kabinet.

Nieuws

Wet toekomst pensioenen

Het wetsvoorstel voor het nieuwe pensioenstelsel is naar de Tweede Kamer gestuurd.

Nieuws

VHP2 participeert in Strategische agenda Metalektro

Als deelnemer in de raad van overleg metalektro (ROM) heeft VHP2 bijgedragen aan de strategische agenda metalektro.

Blog

Inflatie

Doordat de goederen en de diensten duurder worden kun je minder kopen. Dit noemt men inflatie ofwel geldontwaarding. Het tegenovergestelde is deflatie.

Nieuws

STAP

Op 1 maart treedt een nieuwe regeling in werking voor financiering van scholingskosten. Werkenden en niet-werkenden kunnen jaarlijks 1000 euro subsidie krijgen voor een opleiding. Maar wees op tijd: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Hieronder de belangrijkste onderdelen van deze zogeheten STAP-regeling.

Arbeidsrecht

Arbeidsvoorwaardennota 2022

Bekijk hier de Arbeidsvoorwaardennota van 2022.

Blog

Houd koppeling met AOW in stand!

De VCP roept met een coalitie van maatschappelijke organisaties de Tweede Kamer op de koppeling in stand te houden tussen het wettelijk minimumloon, AOW en sociaal minimum. Dat is een kwestie van beschaving.

Blog

“De jeugd is niet geïnteresseerd in vakbonden”

Deze kreet hoor je vaak en niet zonder reden natuurlijk. De vergrijzing van vakorganisaties is een feit; ook bij de VHP2. Maar er zijn lichtpuntjes!

Journaal

VHP2 Journaal 2021

Wat gaat er gebeuren in 2022 en wat merkt u ervan als lid? Wij zetten er vol op in om te proberen de ledengroei door te laten zetten. De insteek voor 2022 is 'dichter bij leden'.

Blog

Mijn keuze voor deeltijdpensioen

Na lang binnen Philips te hebben gewerkt in het vooruitzicht met 60 jaar met pensioen te gaan, is geleidelijk de standaard pensioenleeftijd 68 jaar geworden, alhoewel eerder met pensioen gaan tot de mogelijkheden behoort.

Blog

Een volgende carrièrewending

Meer dan 13 jaar VHP2 komen eind december voor mij ten einde. Eind 2020 ging ik opnieuw bij mezelf te rade waar mijn echte kwaliteiten liggen en waar ik die in de toekomst het best tot hun recht kan laten komen. Vanaf 2022 ga ik als zelfstandig mediator ga werken.

Nieuws

VCP: Verdeelde samenleving vraagt agenda die verder rijkt dan coalitieakkoord

Er ligt een grote opdracht voor politiek en kabinet die veel verder rijkt dan een coalitieakkoord. Er is een grote behoefte aan herstel van vertrouwen nu Nederland zo sterk verdeeld en gepolariseerd is.

Nieuws

Vakbonden zijn tegen QR-code als toegangsbewijs op het werk

De vakbonden FNV, CNV en VCP hebben gezamenlijk aan de Tweede Kamer laten weten dat zij tegen de invoering zijn van QR-codes voor toegang op het werk.

Blog

Centen of procenten?

FNV komt met nivellerende looneis: voor alle werknemers € 100 euro per maand erbij. Wat wil de VHP2? Lees meer in onze blog.

Whitepaper

Goede arbeidsvoorwaarden: minder vanzelfsprekend dan je denkt

Vakbonden spelen een belangrijke rol bij een CAO. In dit whitepaper lees je meer over wat een CAO is, waarom het belangrijk is en wat een vakbond betekent voor jou.

Nieuws

VCP Pensioennieuwsbrief 7

De VCP Pensioennieuwsbrief is uit.

Nieuws

VCP Nieuwsbrief 21.14

De nieuwe VCP nieuwsbrief is uit.

Blog

Signify doorbreekt met afspraak over loopbaanwendingen een taboe, want een stap terug is soms een stap vooruit

Je behaalt een diploma, vindt een baan, en werkt jezelf stap voor stap omhoog. We vinden het heel vanzelfsprekend dat een loopbaan zo verloopt. Wat minder vaak voorkomt, is dat mensen een stap terug doen.

Blog

Hoe het Persoonlijk Opleidingsbudget Allessandra’s leven verrijkt

Zoveel mensen, zoveel wensen. Daarom laat Philips medewerkers in het kader van ‘een leven lang leren’ zelf kiezen welke opleiding ze willen volgen.

Blog

Leren en zorgen in de tijd van de werkgever: geen probleem bij Philips

Toen Philips zelf met een voorstel kwam voor Persoonlijke Ontwikkelings- en Zorgdagen, klonk dat haast te mooi om waar te zijn. Vrije dagen om te zorgen voor een kind of naaste, of om een cursus te volgen?

Blog

Bij Philips kies je elke cursus die je maar wilt, met een eigen budget

Een cursus of een training volgen motiveert, inspireert en daagt je uit. De kennis die je opdoet, zorgt ervoor dat je bijblijft in een alsmaar veranderende arbeidsmarkt.

Blog

Conflict en ziekte

Ik zie vaak gebeuren dat zowel werkgevers als werknemers niet goed weten hoe ze lastige thema’s met elkaar moeten bespreken. Ik vertel je hier meer over.

Nieuws

Concept voorstellenbrief arbeidsvoorwaardenonderhandeling ASML

Klik verder voor de concept voorstellenbrief.

Blog

Mannen 4x400 op de olympische spelen

De ‘mannen 4x400’ (estafette) was in meerdere opzichten een feest om naar te kijken. Het plezier en de vriendschap spatte ervan af. Ik bedacht mij ineens dat voor deze mannen dit hun werk is en dat het toch prachtig is als je op deze manier met elkaar het verschil maakt.

Nieuws

VHP2 zoekt een Adviseur arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden (32u)

Als Adviseur arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden behartig je de belangen van de VHP2 in het (collectieve) overleg met de werkgever.

Nieuws

Principeakkoord CAO Metalektro

Een mooi en evenwichtig akkoord. De afspraken over salarisverhogingen en duurzame inzetbaarheid dragen bij aan het duurzaam versterken van de hele sector.

Nieuws

VCP maakt unieke reeks video’s over transitie

Er wordt hard gewerkt aan de nieuwe pensioenwetgeving, maar nog lang niet alles is duidelijk. De VCP biedt uitleg bij het nieuwe pensioenstelsel.

Blog

Gun elke organisatie een Wilma

Deze maand neemt de VHP2 afscheid van Wilma. Sinds 1 april 1989 is Wilma bij de VHP2 in dienst als facilitair medewerkster. In die hoedanigheid beheert en onderhoudt zij het kantoor van de vereniging. Dit heeft ze dus ruim 32 jaar voor ons gedaan!

Veelgestelde vragen

Rechtsbijstand voor niet leden

In dit artikel lees je meer informatie over de rechtsbijstand voor niet-leden van de VHP2.

CAO

Modern terms of employment for professionals at ASML

Leave your e-mail address and we shall involve you in the negotiations on new labour conditions at ASML. Or download our flyer below.

Whitepaper

Overgang van onderneming

Veel werknemers krijgen tijdens hun loopbaan te maken met wat in juridische termen een ‘overgang van onderneming’ heet. In dit whitepaper lees je meer over wat er allemaal bij dit proces komt kijken.

Blog

Nieuw pensioenstelsel

De afgelopen weken heb ik zowel binnen Philips alsook in de Metalektro overleg gevoerd om op de nieuwe pensioenwetgeving voor te sorteren. Het is een ingrijpend en complex proces omdat het over heel veel keuzes gaat die sociale partners samen met het pensioenfonds moeten maken. Het doel is om uiterlijk in 2024 een transitieplan klaar te hebben zodat op het laatst in 2026 de gemaakte afspraken uitgevoerd kunnen worden.

Whitepaper

Het nieuwe pensioenstelsel komt eraan: tijd om stil te staan bij later

Pensioen opbouwen is een van de belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaardes voor werknemers. Maar voor veel mensen is pensioen iets dat ze ingewikkeld vinden en dat ver van ze af staat.

Journaal

VHP2 Journaal december 2020

Als er één jaar is waarin de VHP2 haar toegevoegde waarde heeft laten zien, dan is het wel 2020. Er is meer dan ooit een beroep op ons gedaan om op collectief niveau afspraken te maken.

Nieuws

VCP: Thuiswerken vaker vergoed, nog steeds geen coronaverlof

De VCP (de vakcentrale waar VHP2 onder valt) vindt het een goede ontwikkeling dat thuiswerken steeds beter wordt gefaciliteerd. De VCP houdt echter zorgen over de positie van ouders die werken en opvang van kinderen moeten combineren.

Blog

Vakbondsverkiezingen?

Het is weer verkiezingstijd. Je hoeft radio, tv of sociaal media maar te openen en vaak gaat het over de Tweede Kamerverkiezingen. Ook werk gerelateerd kennen veel bedrijven (met 50 of meer medewerkers) verkiezingen namelijk de OR verkiezingen.

Nieuws

Uitkomst Cao-overleg Philips

Op 11 februari jl. heeft de VHP2 met Philips en de andere vakorganisaties een uitkomst in de Cao-onderhandelingen bereikt.

Whitepaper

Reorganisatie en ontslag: wat VHP2 samen met jou kan doen

Een reorganisatie zorgt bij de meeste werknemers voor veel onrust. Als je functie verandert of vervalt, gaat dat vaak gepaard met grote onzekerheid. In dit whitepaper lees je meer over die rechten.

Blog

Drie belangrijke tips om sterk te staan bij reorganisatie en ontslag

Reorganisaties komen regelmatig voor. Signify kondigde recent zelfs een reeks reorganisaties aan. In deze blog lees je meer over wat je moet doen als je met zo’n situatie te maken krijgt.

Vragen

Ontslagrecht

Op welke manieren kan een arbeidsovereenkomst eindigen en wanneer moet een werkgever een ontslagprocedure volgen? Het is goed om je rechten en je plichten te kennen.

Arbeidsrecht

Functiewaardering

Veel bedrijven maken gebruik van een bepaald functiewaarderingssysteem om vast te stellen welke beloning bij een bepaalde functie hoort. VHP2 is op de hoogte van de meeste functiewaarderingssystemen die doorgaans gebruikt worden.

Arbeidsrecht

Arbeidsovereenkomst check

Je staat op het punt om een arbeidsovereenkomst aan te gaan. Waar moet je dan in elk geval aan denken? Zijn de afspraken volledig genoeg vastgelegd? En zijn bepaalde afspraken wel rechtsgeldig?

Pensioen

Standpunt over pensioen

Pensioen is een van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden voor werknemers. De arbeidsvoorwaarde pensioen krijgt echter pas echt betekenis na het werkzame leven.

Individuele dienstverlening

Carla Verhagen

Sinds 1998 ben ik zelfstandig gevestigd als coach voor persoonlijke ontwikkeling van professionals en managers in werk en loopbaan. Daarnaast ben ik organisatieadviseur en trainer o.a. in samenwerken, leidinggeven en effectief functioneren.

Individuele dienstverlening

Annelies Dorgelo

Ik ben als Europees gecertificeerd coach aangesloten bij de NOBCO en werk volgens de door hen voorgeschreven ethische gedragscode. Wat niet iedereen weet is dat ik als coach ook beroepsgeheim heb. Vanuit deze basis bied ik een veilige, warme en eerlijke omgeving waar mijn cliënten zich kunnen ontplooien.

Individuele dienstverlening

Juridische dienstverlening

VHP2 verleent juridische bijstand aan haar leden op het gebied van arbeidsvoorwaarden, inkomen, pensioen en rechtspositie.

Arbeidsrecht

Arbeidsvoorwaarden 2021

VHP2 is namens haar leden partij bij de totstandkoming van veel verschillende Cao's. We willen in deze nota duidelijkheid verschaffen over de arbeidsvoorwaardelijke standpunten van VHP2.

Blog

Wanneer moet jij werken?

Twee jaar geleden waren er weinig VHP2 leden die zich bij deze vraag iets concreets konden voorstellen. Het paste niet echt bij hun werk. Maar toen kwam Covid-19 en werd deze vraag voor veel van onze leden opeens wel actueel.

Arbeidsrecht

Slapend dienstverband

Werkgevers mogen zieke medewerkers de eerste twee jaar niet ontslaan en moeten het loon doorbetalen. Daarna stopt de verplichting van loondoorbetaling en mag de werknemer ontslagen worden.

Individuele dienstverlening

Loopbaanbegeleiding

Loopbaanbegeleiding wordt verzorgd door onze ervaren coaches, Annelies Dorgelo en Carla Verhagen. Het is een dienst die wij gratis kunnen aanbieden aan onze leden die vallen onder de werkingssfeer van de Metalektro CAO!

Individuele dienstverlening

Fiscale dienstverlening

VHP2 heeft het voor haar leden mogeliijk gemaakt om Base Consultants in te schakelen voor een onafhankelijk fiscaal advies tegen een gereduceerd tarief van € 60,- per uur exclusief btw.

Casus

Definitieve pensioenvaststelling

"Dankzij de succesvolle bemiddeling van de VHP2 is dit pensioenprobleem opgelost. Een goede reden om ook na pensionering lid te blijven van de VHP2."

Casus

Omgaan met veranderingen

"Ik twijfelde over het volgen van loopbaancoaching via VHP2. Het leek me meer iets voor jongeren die zoeken naar ander werk. Loopbaancoaching is echter veel meer dan dat."

Casus

Vervroegd uit dienst

"Ik kreeg het voorstel om vervroegd uit dienst te treden. Door juridisch advies van VHP2 kon ik een concept beëindigingovereenkomst verder aan- vullen waarmee de werkgever akkoord ging."

Casus

Een aanzegging. Wat nu?

"Blijf bouwen aan een netwerk waarin mensen zitten met invloedrijke posities, die overtuigd zijn van jouw kwaliteiten en toegevoegde waarde."

Casus

Nieuwe baan na je 45e?

"Het is niet makkelijk voor 45- plussers om na ontslag weer werk te vinden. Ik heb geluk gehad, maar geluk dwing je soms ook af!"

Casus

Van outplacement naar start-up

"Hoewel ik geen lid was van VHP2 heb ik hen de afgelopen twee jaar leren kennen als een integere en kundige vakorganisatie die in dit soort situaties mensen uitstekend kan begeleiden."

Casus

Coachingtraject biedt uitkomst

"Hoewel het management mij volledig steunde in mijn nieuwe functie, bleek het lastig om mijn oudere collega’s – meest vijftigers - te winnen voor mijn aanpak. Een coachtraject bood uitkomst."

Casus

Re-integratie perikelen

"De juridische adviseur van VHP2 heeft mij begeleiding gegeven bij elke stap en geholpen om bij mijn werkgever mijn oude functieniveau en salaris terug te krijgen, zonder een rechtszaak te beginnen!"

Casus

Houvast in een onzekere periode

"Ik bleef langdurig ziek waardoor mijn toekomst erg onzeker werd. VHP2 heeft mij duidelijkheid kunnen geven in de veelheid van regels. Dit gaf houvast in een onzekere periode."

Casus

Ontslagen vanuit een conflictsituatie

"Na een conflict veranderde mijn werkomgeving in een kil bedrijf dat een ontslagprocedure startte. Na inschakeling van VHP2 is de afhandeling voor mij veel gunstiger verlopen dan ik had verwacht."

Blog

Babel: Het gevaar van een te grote ambitie

Binnen de Vhp2 hebben we veel ambitieuze plannen gehad om te bouwen aan het uitbreiden van onze vereniging. Deze plannen waren achteraf gezien te ambitieus. Lees meer.

Blog

Positiviteit

Als ik naar het afgelopen jaar kijk dan denk ik aan heel veel dingen die niet door zijn gegaan of in ieder geval anders zijn gegaan dan gepland. Het was een op en af van dingen die ineens weer wel en dan toch weer niet door konden gaan. Dat alles deed een groot beroep op ieders aanpassingsvermogen en dus ook op het mijne.

Blog

Een bond zorgt ervoor dat de ergernis bij de koffieautomaat de top bereikt

Zo af en toe kom je ze nog tegen: mensen die lid zijn van een vakvereniging uit idealisme. Neem Maarten van Gestel (45), chief product owner bij ASML. Lees meer.

Blog

VHP2: ‘Zoveel meer dan een veredelde rechtsbijstand voor het individu’

Dat er mensen zijn die het lidmaatschap van een vakvereniging beschouwen als een veredelde rechtsbijstandsverzekering, is Bas van der Schaaf (58) een doorn in het oog. Lees meer.

Blog

Nieuwe cao: waarom de vakbond nog steeds relevant is, voor elke generatie

Een betere beloning, werkzekerheid en een goede werk-privébalans. Daarop focust VHP2, de vakbond voor high-tech personeel, bij de pas begonnen onderhandelingen voor een nieuwe cao voor de metalektro.

Blog

Hoe de andere aanpak van VHP2 werknemers sterk maakt

Noem VHP2 geen vakbond, want dan strijk je Gerrit Cleven (55) tegen de haren in. De belangenbehartiger van high tech professionals is een vakvereniging benadrukt hij, en dat voelt net even anders.

Blog

VHP2 Wij doen er toe!

De VHP2 beschikt over een grote mate van specialistische kennis en ervaring op het gebied van collectieve en individuele dienstverlening in de hightech. Samen komen we verder.

Nieuws

Eindbod Cao Metalektro

Afgelopen vrijdag heeft FME ons laten weten dat de werkgevers in de Metalektro niet verder willen gaan dan het voorstel dat ze ons gedaan hebben tijdens de 5de onderhandelingsronde.

Nieuws

Vijfde onderhandelingsronde CAO Metalektro

Helaas zijn we tijdens de 5e onderhandelingsronde (2 lange dagen) nauwelijks opgeschoten. Met name aan de werkgeverszijde werden de stappen richting de wensen van werknemers steeds kleiner.

Nieuws

Voorgenomen reorganisatie Ampleon

Het reguliere overleg met Ampleon werd gedomineerd door de voorgenomen reorganisatie bij Ampleon waarbij een behoorlijk aantal arbeidsplaatsen (ook in Nederland) zal komen te vervallen.

Nieuws

Afwijzing eindbod Signify

De vakorganisaties hebben de uitslag van de ledenraadplegingen over het eindbod aan Signify teruggekoppeld. Na onderlinge afstemming hebben de vier vakorganisaties het eindbod afgewezen.

Webinar

Afsplitsing Philips Domestic Appliances (DA)

In december kreeg iedereen te horen of hij/zij deel uitmaakt van de nieuwe DA-organisatie. Nu binnenkort de keuze voor werknemers wordt gemaakt roept dat bij veel mensen vragen op over de toekomst.

Nieuws

Vierde onderhandelingsronde CAO Metalektro

Tijdens de 4e onderhandelingsronde zijn zoals het hoort wederom van beide kanten bewegingen gemaakt om dichter tot elkaar te komen. Lees meer over de belangrijkste bewegingen.

Nieuws

Derde onderhandelingsronde CAO Metalektro

Tijdens de 3e onderhandelingsronde zijn bewegingen gemaakt om dichter tot elkaar te komen. Een aantal VHP2-voorstellen is gehonoreerd of wordt in ieder geval serieus in overweging genomen.

Nieuws

Contributieverklaring 2020

In dit nieuws-item lees je meer over de contribuatieverklaring van 2020.

Nieuws

Tweede onderhandelingsronde CAO Metalektro

De VHP2 blijft zich inzetten voor goede afspraken, voor alle medewerkers in de sector. We willen in constructief overleg tot goede afspraken komen voor een nieuwe Metalektro CAO.

Nieuws

Reactie op Troonrede 2020

Ontwikkeling van werkgelegenheid gaat de komende jaren voor alles. Lees hier meer over de eerste reactie van VHP2 op de troonrede.

Nieuws

VHP2: Juist nu!

De VHP2 wil zich in deze bijzondere corona-tijden onderscheiden. Dit proberen wij te doen door er juist nu in voor onze leden te zijn! Voor zowel bestaande leden als nieuwe leden.

Vragen

Beëindiging arbeidsovereenkomst

In dit item vind je antwoorden op veelvoorkomende vragen op het gebied van het beëindigen van een arbeidsovereenkomst. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem contact op.

Vragen

Tijdelijke arbeidsovereenkomst

In dit item vind je antwoorden op veelvoorkomende vragen op het gebied van een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem contact op.

Vragen

Arbeidsovereenkomst

In dit item vind je antwoorden op veelvoorkomende vragen op het gebied van het aangaan van een arbeidsovereenkomst. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem contact op.

Blog

Einde van de arbeidsovereenkomst

Op welke manieren kan een arbeidsovereenkomst eindigen en wanneer moet een werkgever een ontslagprocedure volgen? Lees over de rechten en plichten.

Blog

VHP2 Je wordt altijd geholpen

Als VHP2 zijn wij vakbeweging voor hoogopgeleid personeel. Als vakorganisatie behartigen wij de belangen van het collectief en van het individu.

Casus

Nieuwe baan / Contact check

"De snelheid, laagdrempeligheid en het heldere advies bij de onderhandelingen over mijn nieuwe contract, zorgen ervoor dat ik de VHP2 in een andere situatie zeker weer weet te vinden!"

Blog

OR ondersteuning

Een ondernemingsraad als vertegenwoordigend orgaan van het gehele personeel is noodzakelijk. Niet alleen omdat de wet de instelling ervan verplicht, maar vooral omdat een moderne bedrijfsvoering niet zonder OR kan.