Collectieve dienstverlening

Wij zijn een vakbeweging voor middelbaar en hoger technisch personeel en behartigen de belangen van de mensen die werken in dit veld. Zo voeren wij overleg met sociale partners en werkgevers over goede arbeidsvoorwaarden, loopbaanontwikkeling, technologie en innovatie, opleidingen en sociale plannen.

Onze collectieve belangen

Onze collectieve belangen

Wij onderhandelen èn werken samen met grote organisaties zoals Philips, Signify, ASML, NXP, Prysmian, Eaton, Thales en KPN. Ook nemen wij actief deel aan de Raad van Overleg in de Metaal (ROM), het bestuur van het Pensioenfonds voor de Metalektro (PME) en het Philips Pensioenfonds. Wij zijn eveneens vertegenwoordigd in de Sociaal Economische Raad (SER) en de Stichting van de Arbeid (stvda) ) via de Vakcentrale (VCP). Internationaal zijn wij vertegenwoordigd in de Europese vakbeweging.

Belangrijke resultaten

Belangrijke resultaten

Resultaten de afgelopen jaren waren ondermeer de totstandkoming van diverse CAO’s zoals de Metalektro CAO (150.000 werknemers), de Philips CAO en NXP CAO. Daarnaast zijn er mede dankzij onze inspanningen goede sociale plannen afgesloten bij onder meer Philips, Prysmian en Nokia.