Individuele dienstverlening

Juridische dienstverlening

VHP2 verleent juridische bijstand aan haar leden op het gebied van arbeidsvoorwaarden, inkomen, pensioen en rechtspositie.

Aanleiding voor juridische bijstand
  • Arbeidsverhoudingen: aanstelling, beoordeling, promotie, interne sollicitatie, ontslag, vertrekregelingen, disciplinaire straffen.
  • Arbeidsvoorwaarden: salaris, toelagen, vergoedingen, (vakantie)verlof, vakbondsfaciliteiten, overwerkregelingen, toepassing sociaal statuten, functiewaardering.
  • Arbeidsomstandigheden: klimaat, werkruimte, geluidshinder, gereed-schappen, welzijn.
  • Arbeidssituatie: conflictbemiddeling, seksuele intimidatie/ongewenste omgangsvormen, discriminatie, kwesties met betrekking tot fusies, privatisering, verzelfstandiging, reorganisaties, financieel- en personeels-management.

Om in aanmerking te komen voor onze gratis juridische dienstverlening moet je minimaal 6 maanden lid zijn mag er daarnaast geen sprake zijn van een mogelijk juridisch geschil bij aangaan lidmaatschap. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ook niet-leden in aanmerking komen voor onze juridische dienstverlening.

Bekijk het reglement rechtsbijstand VHP2

Wij kunnen ook advies uitbrengen bij het opstellen van het businessplan. *In ons pand aan de Ruusbroeclaan is het belastingadvieskantoor Base Consultants gevestigd. Een samenwerkingsafspraak met dit kantoor maakt het voor ons mogelijk om ook fiscaal advies en inzicht te bieden aan onze leden die als ondernemer willen starten.